NZOZ "Mój Lekarz"

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Medycyna Rodzinna Wielgie

lek. Ramona Charyton-Bigosińska

specjalista medycyny rodzinnej

Specjalizuje się w schorzeniach dzieci i dorosłych.

Zapewnia ciągłą, wszechstronną i skoordynowaną opiekę medyczną zarówno poszczególnym osobom, rodzinom, jak i danej społeczności lokalnej.

W ramach zdrowia dzieci zajmuje się: rozwojem psychofizycznym dziecka, patologią noworodków, chorobami: przemiany materii i stanów genetycznie uwarunkowanych, układu oddechowego, układu krążenia, układu krwiotwórczego, układu moczowego, przewodu pokarmowego, układu dokrewnego (endokrynologia), narządu ruchu, układu nerwowego i narządów zmysłów, skóry.

W ramach dorosłych zajmuje się chorobami: układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu krwiotwórczego, układu dokrewnego i przemiany materii, narządu ruchu, układu moczowego, toksykologicznymi, specyficznych problemów wieku podeszłego, układu nerwowego.

Posiada kompetencje w zakresie zdrowia kobiet (planowania rodziny, ciąży i porodu, ginekologii), stanów chirurgicznych i zdrowia psychicznego.

lek. Katarzyna Bejgier


specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Roksana Szulgit 


specjalista chorób wewnętrznych 
 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ) - kontrakt z NFZ

 • Poradnia lekarza rodzinnego Wielgie, ul. Starowiejska 10
  lek. Ramona Charyton-Bigosińska, specjalista medycyny rodzinnej

 • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Wielgie, ul. Starowiejska 10
  Katarzyna Sztuczka, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna 
  Agata Czubakowska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

 • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Wielgie, ul. Starowiejska 10
  Barbara Maria Olewińska, położna środowiskowo-rodzinna 
  Edyta Chojnacka, położna środowiskowo - rodzinna

 • Gabinet szczepień Wielgie, ul. Starowiejska 10

 • Gabinet zabiegowy Wielgie, ul. Starowiejska 10


LEKARZ PROWADZĄCY

W naszych przychodniach terapia jest koordynowana przez lekarza prowadzącego, którego pacjent wybiera indywidualnie, i z którym może kontaktować się również telefonicznie w celu zasięgnięcia porady, czy też uzyskania innych niezbędnych informacji o leczeniu. 

BADANIA LABORATORYJNE, SZCZEPIENIA

W przychodni we Wielgiem wykonujemy badania laboratoryjne, a także przeprowadzamy szczepienia ochronne w pełnym zakresie. Wyniki badań gotowe są do odbioru w naszej placówce następnego dnia lub tego samego dnia wieczorem można odebrać wyniki w swoim domu, po wprowadzeniu specjalnego kodu drogą elektroniczną.
Dodatkowo współpracujemy ze wszystkimi potrzebnymi poradniami diagnostycznymi wykonującymi badania na zlecenie naszych lekarzy.