lek. Katarzyna Bejgier

specjalista kardiolog

specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz Oddziału Kardiologicznego z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododziałem Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

Zajmuje się chorobami serca i układem krążenia.

Rozpoznaje wrodzone i nabyte wady serca oraz układu krążenia, między innymi nadciśnienie, chorobę wieńcową, niewydolność serca, arytmie (np. migotanie przedsionków), zaburzenia gospodarki tłuszczowej (np. miażdżyca, nieodpowiedni poziom cholesterolu i triglicerydów). Prowadzi szczegółową diagnostykę, ustala leczenie, a także prowadzi i wspiera pacjentów w okresie rehabilitacji.

Poradnia mieści się w Lipnie, ul. Tadeusza Kościuszki 21.

Numer kontaktowy: 54 287 26 60

Kardiolog Lipno, gabinet kardiologiczny